Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Komisja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Krzysztof Bałazy

Dział Administrowania Nieruchomościami

dr Marcin Galent 

Instytut Studiów Europejskich
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Skład Komisji BHP

Do zadań Komisji BHP należy:

  • dokonywanie przeglądu warunków pracy,
  • dokonywanie okresowej oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • opiniowanie podejmowanych przez pracodawcę środków zapobiegających wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym,
  • formułowanie wniosków dotyczących poprawy warunków pracy,
  • współdziałanie z pracodawcą w realizacji jego obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.