Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Jak przystąpić?

Czy mogę być członkiem?

 • Członkiem ZNP w UJ może być każda osoba pozostająca w stosunku pracy w Uniwersytecie Jagiellońskim, bez względu na narodowość, wyznanie, przekonania polityczne, stanowisko, podstawę nawiązania stosunku pracy (niezależnie od formy zatrudnienia – umowa o pracę, umowy cywilno-prawne, doktoranci), płeć i wiek.
 • ZNP w UJ zrzesza zarówno nauczycieli akademickich i pracowników naukowych, jak i pracowników administracyjnych oraz technicznych.
 • Związek reprezentuje również pracowników Uniwersytetu służbowo przebywających poza granicami kraju.
 • Nie traci członkostwa Związku były pracownik Uniwersytetu, który przeszedł na emeryturę czy rentę albo czasowo zostaje bez pracy poszukując jej.
 • Członkiem Związku może również zostać były pracownik Uniwersytetu - emeryt, rencista lub poszukujący pracy.

Zasady członkowstwa

Składka związkowa wynosi miesięcznie:

 • 1% wysokości wynagrodzenia zasadniczego dla pracujących członków Związku (potrącana z wynagrodzenia lub wpłacana samodzielnie),
 • 0,5% wysokości renty lub emerytury  – wpłacana do kasy ZNP w UJ lub na rachunek bankowy ZNP w UJ,
 • 0,1% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w rozumieniu przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę dla:
  a) członków ZNP, o których mowa w art. 7 ust. 1a pkt 2-4 i ust. 2a,
  b) członków ZNP przebywających na urlopach wychowawczych i bezpłatnych,

– wpłacana do kasy ZNP w UJ lub na rachunek bankowy ZNP w UJ

Pekao Bank S.A. 69 1240 4533 1111 0010 6299 9398

 • Osoby świadczące pracę na innej podstawie, niż stosunek pracy płacą składkę w wysokości 1% wynagrodzenia zasadniczego wynagrodzenia nauczyciela dyplomowanego z kwalifikacjami, chyba że wykażą że zarabiają mniej, niż nauczyciel dyplomowany – wówczas 1% wynagrodzenia otrzymywanego brutto (art. 95 ust. 1 pkt 4 Statutu).

Formalności

Aby przystąpić do ZNP w UJ należy wypełnić deklarację członkowską oraz złożyć ją w sekretariacie ZNP w UJ ul. Straszewskiego 27/1 w Krakowie w godzinach 11:00-14:00, przekać pocztą wewnętrzną lub przesłać zeskanowaną na adres e-mail: znp@uj.edu.pl

Każdy członek otrzyma legitymację członkowską uprawniającą do wielu zniżek - zapraszamy do zapoznania się z sekcją Bonusy

Aby otrzymać legitymację ZNP należy wypełnić druk "deklaracja do legitymacji ZNP", ponieważ rejestr legitymacji jest prowadzony przez Zarząd Główny ZNP w Warszawie. 

Pliki do pobrania
doc
Deklaracja członkowska do edycji
pdf
Deklaracja członkowska
doc
Deklaracja do legitymacji ZNP do edycji
pdf
Deklaracja do legitymacji ZNP