Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Stała Senacka Komisja ds. Odznaczeń i Nagród na kadencję 2020-2024

dr Marcin Galent 

Instytut Studiów Europejskich
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Skład Komisji ds Odznaczeń i Nagród

Statut Uniwersytetu Jagiellońskiego

§ 57

Senat może powołać stałe i doraźne komisje senackie.

§ 58

  1. Zadaniem stałych komisji jest opiniowanie i przygotowywanie wniosków odnoszących się do oznaczonej dziedziny działalności Uniwersytetu. Komisje doraźne są powoływane dla rozpatrzenia określonej sprawy.
  2. Uchwała Senatu o powołaniu komisji określa tryb zgłaszania kandydatów, skład i zadania oraz zasady wyboru przewodniczącego. Senat w razie potrzeby uchwala również regulamin działania komisji.
  3. Członków komisji zatwierdza Senat. W skład komisji wchodzi co najmniej dwóch członków Senatu będących profesorami lub profesorami uczelni. Jeżeli uchwała o powołaniu komisji przewiduje, że w jej skład wchodzą również przedstawiciele działających na Uniwersytecie związków zawodowych, przedstawiciele studentów i doktorantów, to prawo do wskazania przedstawicieli przysługuje odpowiednio związkom zawodowym, samorządowi studenckiemu lub samorządowi doktorantów.
  4. Kadencja komisji doraźnej kończy się z chwilą podjęcia przez Senat uchwały stwierdzającej wykonanie przez komisję powierzonego jej zadania.

Zasady przyznawania orderów i odznaczeń można znaleźć na stronie CSO UJ.

https://cso.uj.edu.pl/medale