Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomoc dla członków

Każdy członek Związku ma prawo do pomocy materialnej, a w szczególności do zasiłków statutowych w razie urodzin i śmierci członka rodziny, (uprawnienie do zasiłku statutowego przysługuje również członkom rodziny w razie śmierci członka Związku), a także do korzystania ze świadczeń jakie przysługują mu z racji zatrudnienia w Uniwersytecie Jagiellońskim.

Związek Nauczycielstwa Polskiego w Uniwersytecie Jagiellońskim umożliwia swoim członkom dostęp do bezpłatnej pomocy prawnej i organizacyjnej Związku (uprawnienie to przysługuje także członkom rodziny).

Każdy członek może ponadto korzystać bez żadnych ograniczeń z wszystkich świadczeń i urządzeń socjalnych, kulturalnych, turystycznych i sportowych będących w dyspozycji Związku.