Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Przedstawiciele w Radach Wydziałów na kadencję 2020-2024

Przedstawiciele związków zawodowych mogą uczestniczyć w posiedzeniach Rad Wydziałów z głosem doradczym.

Wydział Chemii – dr Paweł Miśkowiec

Wydział Filologiczny – prof. dr hab. Zofia Berdychowska

Wydział Filozoficzny – dr hab. Michał Bohun, prof. UJ

Wydział Geografii i Geologii - dr Dominik Kaim

Wydział Historyczny – dr hab. Tomasz Pudłocki, prof. UJ

Wydział Polonistyki – prof. dr hab. Marek Dębowski

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych – dr Marcin Galent

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej – dr Wioleta J. Karna