Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rada Uczelni

dr Wioleta J. Karna 

Instytut Spraw Publicznych
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Skład Rady Uczelni (kadencja do 31.12.2024)

Do obowiązków Rady Uczelni należy wykonywanie zadań, wynikających z przepisów prawa oraz określonych w Statucie UJ.

Zgodnie z art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2022 r., poz. 574 z późn. zm.), w brzmieniu nadanym ustawą nowelizującą z dnia 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r., poz. 212), przedstawiciele związków zawodowych otrzymali głos doradczy w Radzie Uczelni Uniwersytetu Jagiellońskiego.