Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rada Biblioteczna

mgr Joanna Adamczyk

Biuro Projektu ZintegrUJ

Skład Rady Bibliotecznej na kadencję 2020-2024

Zadania Rady Bibliotecznej

  • występuje z wnioskami do Senatu i Rektora w sprawach związanych z działalnością i rozwojem Biblioteki
  • opiniuje sprawozdania dyrektora składane Senatowi i Rektorowi
  • wyraża stanowisko w sprawie obsady stanowisk dyrektora i jego zastępców, kierowników bibliotek wydziałowych oraz awansów nauczycieli akademickich zatrudnionych w bibliotekach Uniwersytetu
  • opiniuje projekt planu finansowego Biblioteki
  • rozpatruje inne sprawy zlecone jej przez Rektora lub Senat