Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Grupa zadaniowa ds. satysfakcji pracowniczej

mgr Joanna Adamczyk

Biuro Projektu ZintegrUJ

W związku z Planem równości płci dla UJ, przyjętym zarządzeniem nr 94 Rektora UJ z dnia 30 czerwca 2022 r., BezpieczniUJ jako jednostka odpowiedzialna za koordynację jego wdrożenia, mając na uwadze zakres zagadnień składających się na realizację „Planu równości płci” oraz potrzeby wspólnoty akademickiej zidentyfikowane w ramach przeprowadzonych spotkań konsultacyjnych powołało grupę zadaniową ds. satysfakcji pracowniczej.

Zadanie to wpisane jest w Plan pod nazwą „Diagnoza i regularny przegląd warunków pracy uwzględniający wszelkie aspekty wpływające na satysfakcję zawodową” (Cel III Działanie 1).

Celem prac w grupie jest przygotowanie i wdrożenie narzędzia badawczego, które pozwoli monitorować poziom usatysfakcjonowania osób zatrudnionych w odniesieniu do szeroko rozumianych warunków pracy oraz płacy, co pozwoli uczelni lepiej odpowiadać na potrzeby wszystkich grup pracowniczych.

Obecnie Uniwersytet Jagielloński nie prowadzi regularnego pomiaru satysfakcji z warunków pracy i płacy.