Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Grupa zadaniowa ds. work-life balance

dr Dominik Kaim

Wydział Geografii i Geologii

W związku z Planem równości płci dla UJ, przyjętym zarządzeniem nr 94 Rektora UJ z dnia 30 czerwca 2022 r., BezpieczniUJ jako jednostka odpowiedzialna za koordynację jego wdrożenia, mając na uwadze zakres zagadnień składających się na realizację „Planu równości płci” oraz potrzeby wspólnoty akademickiej zidentyfikowane w ramach przeprowadzonych spotkań konsultacyjnych powołało grupę zadaniową ds. work-life balance.

Zadanie to wpisane jest w Plan pod nazwą „Sformułowanie zasad służących zachowaniu równowagi pracy i życia osobistego” (Cel III Działanie 2).

Celem prac w grupie jest wypracowanie standardów dotyczących włączania idei work-life balance w ramach pracy i nauki na UJ. Rozwiązania takie umożliwiają nie tylko łączenie różnych obszarów aktywności zawodowej i osobistej, ale także podnoszą satysfakcję z wykonywanej pracy czy zwiększają jakość procesu kształcenia. Zadanie to chcemy postrzegać nie tylko przez pryzmat osób zatrudnionych, ale także osób uczących się, które łączą studiowanie czy przygotowywanie rozpraw doktorskich z innymi rolami społecznymi.