Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Bezzwrotna pomoc finansowa

  1. Świadczenia związkowe przysługują członkom związku legitymującym się co najmniej dwuletnim stażem członkowskim oraz regularnie opłacanymi składkami członkowskimi.
  2. Bezzwrotna pomoc finansowa przyznawana jest członkom Związku, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej;
  3. Pomoc finansowa udzielana jest na wniosek członka nie częściej niż raz na dwa lata;
  4. Jest udzielana w wysokości uznaniowej - kolegialna decyzja Zarządu - wnioski o przyznanie bezzwrotnej pomocy finansowej rozpatrywane są podczas posiedzeń Zarządu;
  5. Wniosek o udzielenie bezzwrotnej pomocy finansowej związanej z długotrwałą chorobą, zalaniem mieszkania, pożarem, kradzieżą bądź bardzo trudnymi warunkami materialnymi (PIT-8C) lub z innych uzasadnionych przyczyn powinien być dokładnie i czytelnie wypełniony. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia uzasadniające okoliczności zdarzenia losowego (np. kserokopie zaświadczeń lekarskich, faktury za zakup leków i artykułów medycznych itp.).
  6. Wypełniony wniosek wraz z dołączoną dokumentacją  należy złożyć w lokalu ZNP w UJ, w Krakowie, ul. Straszewskiego 27/1, w dni robocze w godzinach 11:00-14:00.
Pliki do pobrania
doc
Wniosek o pomoc finansową do edycji
pdf
Wniosek o pomoc finansową