Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Skład Zarządu w kadencji od 15.03.2024 r.

Prezydium Zarządu:

dr Wioleta J. Karna - Prezes Zarządu 

dr hab. Michał Bohun, prof. UJ - Wiceprezes

dr Agnieszka Malska-Lustig - Wiceprezes

 

Członkowie Zarządu:

dr Alicja Adamiec-Zgraja

mgr Joanna Adamczyk

Krzysztof Bałazy 

dr Mateusz Kamionka

dr Kamil Kopij

dr hab. Renata Król-Mazur

mgr inż. Anna Sobczyk-Wójcik

Kompetencje Zarządu

Zarząd jest organem wykonawczym zebrania sprawozdawczo-wyborczego członków.

Zgodnie z art. 80 Statutu ZNP do kompetencji Zarządu należy w szczególności:

1) reprezentowanie ZNP i jego członków wobec pracodawców, założycieli szkół wyższych oraz organów administracji rządowej i samorządowej,

2) wybór pozostałych członków prezydium Zarządu w liczbie ustalonej przez Zarząd,

3) realizowanie uprawnień zakładowej organizacji związkowej w zakresie uzgadniania i opiniowania aktów prawnych wynikających z przepisów prawa pracy,

4) uchwalanie planów pracy i planów finansowo-gospodarczych,

5) zatwierdzanie sprawozdań finansowych zakładowej organizacji,

6) zawieranie i wypowiadanie zakładowych układów zbiorowych pracy,

7) powoływanie sekcji związkowych, zawodowych, komisji lub grup związkowych,

8) zwoływanie zebrania członków zakładowej organizacji.

Zarząd może upoważnić prezydium do podejmowania decyzji w niektórych sprawach należących do jego kompetencji.