Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zasiłki statutowe

  1. Zasiłki statutowe przyznawane są członkom Związku niezależnie od stażu zwiąkowego w przypadku:
  • urodzenia dziecka - w wysokości 600 zł
  • śmierci bliskiego członka rodziny (matki, ojca, teścia, teściowej, dziecka, współmałżonka) - w wysokości 500 zł
  • Zasiłki statutowe przyznawane są także rodzinie członka Związku w przypadku jego śmierci w wysokości 600 zł.

2. Prawo do zasiłku przysługuje osobom będącym członkami ZNP w dniu zaistnienia okoliczności, o których mowa w pkt 1.

3. Wniosek o zasiłek statutowy zainteresowany składa w sekretariacie ZNP w UJ w terminie co najwyżej 1 roku od daty zdarzenia i przedstawia do wglądu: wyciąg z aktu urodzenia lub zgonu; ewentualne dowody pokrycia kosztów pogrzebu, gdy wnioskodawcą nie jest współmałżonek; inne dokumenty, z których wynika, że wnioskodawca jest uprawniony do odbioru zasiłku.

3. Wypełniony wniosek wraz z dołączoną dokumentacją (akt urodzenia lub akt zgonu) należy złożyć w lokalu ZNP w UJ, w Krakowie, ul. Straszewskiego 27/1, w dni robocze w godzinach 11:00-14:00

Pliki do pobrania
doc
Wniosek o zasiłek statutowy do edycji
pdf
Wniosek o zasiłek statutowy